• Ημερομηνία: 2018-11-13 Από: Mag

  Θέμα: Rolands petersons privatbank

  The transport and logistics sectors are of particular

  importance for the Latvian economy, since they have a

  steady increase in GDP and provide services in almost all

  other sectors of the national economy.Rolands petersons

  privatbank
  Despite the political Rolands petersons privatbank and

  economic changes of the last decade, the impact of the

  transport and logistics industry on our economy remains

  high: in 2016,Rolands petersons privatbank the sector

  increased value added to GDP by 9.1%. Moreover, the average

  monthly gross salary is still higher than in other sectors

  - in 2016 in other Rolands petersons privatbank sectors of

  the economy it was 859 euros, while in the storage and

  transportation sector the average gross salary is about 870

  euros.Rolands petersons privatbank

Νέο σχόλιο

Πίσω

Επαφή

My Child PhysioCenter
1) Δημαρχείου 4
2) Γ. Παπανδρέου 135
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726 (Δημαρχείου)
213 04 30 266 (Παπανδρέου)

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter