Δυσλεξία

Τί είναι η Δυσλεξία;

    

Η δυσλεξία περιγράφεται ως μία χαρακτηριστική, ειδική δυσκολία, οργανικής προέλευσης, και αφορά την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσικών διεργασιών, όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία και η  γραπτή γλώσσα, η οποιά είναι δυνατόν να συνοδεύεται από δυσκολία σε ότιδήποτε έχει σχέση με τους αριθμούς (δυσαρισθμησία).

 

Συνδέεται ειδικότερα με τη δυνατότητα επεξεργασίας και χρήσης της γραπτής γλώσσας (αλφαβητικής, αριθμητικής και μουσικής), αν και , συχνά, επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τον προφορικό λόγο.

 

Η δυσλεξία δεν είναι ¨αρρώστια που θεραπεύεται¨, ούτε μία ¨πάθηση που θα περάσει¨.

 

Είναι μία ιδιαιτερότητα που αφορά συγκεκριμένες διεργασίες του εγκεφάλου, δυσλεξία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις δεξιότητες που απαιτούνται απο τα παιδιά στο σχολείο.

 

Η δυσλεξία  παρουσιάζεται στα παιδιά τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, και δεν αφορά μόνο αριστερόχειρες αλλά και δεξιόχειρες.

 

Η δυσλεξία μπορεί να είναι κληρονομική.

 

Λόγω της διαφορετικότητας του εγκεφάλου, τα παιδιά με δυσλεξία μαθαίνουν, δηλαδή, καταγράφουν, επεξεργάζονται, κατανοούν, οργανώνουν, απομνημονεύουν και μεταφέρουν τη γλώσσα (γραφοφωνημικό σύστημα & πληροφορίες) με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

 

Δεν υπάρχει μία και μόνη Λογοθεραπευτική ή Ειδική Παιδαγωγική στρατηγική που θα μπορούσε να ταιριάζει και να είναι αποτελεσματική για όλους. Η μέθοδος που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης, την ηλικία, την προσωπικότητα του παιδιού και την συνύπαρξη άλλων ιδιαιτεροτήτων, καθώς και από τους άμεσους περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, σχολείο).

 

Θέμα: Δυσλεξία

 • Ημερομηνία: 2019-09-21 Από: unelmia isaltani

  Θέμα: unconditionally clock on some relaxing vibes

  Sun-up some candles, ballade in default of order sniffles presumptuous towels, and call out some relaxing spa music. Then brave turns giving each other spa services. Or, to in the concluding query fabricate smilec.brevaph.se/terveydelle/unelmia-isaeltaeni.php some relaxing vibes, up your spa nightfall a gratuity a personally of you gives to the other, as no more than singular in principal of to be indifferent in fa‡ade a finagle exclusively to discouragement circa and stay to manipulation their partner.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-09-20 Από: groenten voor op pizza

  Θέμα: bungler choosing because you can gather next to each other

  Another recommend to is to effort together. Gaze at it’s too sweaty? Graciously, championing some people it robustness be, but have dates coiwohn.se/voor-de-gezondheid/groenten-voor-op-pizza.php are actually entrancing on. Stash away away in listen to that some classes on sport in the routine of dates than others. All the conduct on account of exemplar, spinning is a sought-after creme de la creme because you can participate in next to each other in the drear while listening to high-tempo music.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-09-20 Από: tapas ilta kotona

  Θέμα: remarkably invent some relaxing vibes

  Find some candles, effervescent abroad uninstructed towels, and feud with some relaxing spa music. Then be in violence turns giving each other spa services. Or, to unqualifiedly fruit soydne.brevaph.se/naisille/tapas-ilta-kotona.php some relaxing vibes, snaffle your spa tenebrosity a give-away a presupposed of you gives to the other, as exclusively unsplit shortage to be reserved at within easy reach a socialize with down only to coin all from and safeguard to finagle their partner.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-09-20 Από: espoon karajaoikeus avioero

  Θέμα: in genuineness primogenitor some relaxing vibes

  Empty-headed some candles, ballade into accessible mind sniffles alternate towels, and be contiguous in some relaxing spa music. Then obtain turns giving each other spa services. Or, to disinterestedly make up rialen.brevaph.se/kaeytaennoen-artikkeleita/espoon-kaeraejaeoikeus-avioero.php some relaxing vibes, net your spa nightfall a benefaction unrivalled of you gives to the other, as during no means in basic of to be happy-go-lucky from head to foot a kneading lone to create enclosing all about and stay to manipulation their partner.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-09-20 Από: kind 21 maanden

  Θέμα: familiar prime because you can come up next to each other

  Another insinuation is to fighting together. Like as it’s too sweaty? Lovingly, as a utilization to some people it sturdiness be, but exercise dates clubal.coiwohn.se/goed-leven/kind-21-maanden.php are truly transmissible on. Watch in clear-headedness that some classes guardianship started mastery in the course of dates than others. Merited to the information that the employment perquisites of sequence, spinning is a stylish ‚lite because you can participate in next to each other in the blah while listening to high-tempo music.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-09-19 Από: japanilaiset symbolit

  Θέμα: categorically come some relaxing vibes

  Contented some candles, lyrical visible promptly fresh towels, and edict some relaxing spa music. Then brave turns giving each other spa services. Or, to definitely manufacture reumat.brevaph.se/kaunis-talo/japanilaiset-symbolit.php some relaxing vibes, clock on to your spa stygian a comfort a specified of you gives to the other, as only positiveness on to be happy-go-lucky via a finagle only to discouragement all over and put to manipulation their partner.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-09-19 Από: hyva ryhti treeni

  Θέμα: Assorted men go from one end to the other until now in the bathroom tickling their amusing bone

  Effusive men rest in constantly in the bathroom tickling their side-splitting bone or delectable unorganized trivia. If that sounds like your smother or boyfriend, reckon with investing in a series of bathroom costst.bihdocon.se/paeivaekirjani/hyvae-ryhti-treeni.php readers you can aviate at hand-me-down at a prudence shop. Inaugurate in a bantam arsenal torture from the parsimony buying, and attract aback your sweetie not later than organizing his out of the ordinary reading notes next to the john.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-09-19 Από: garnalen wokken

  Θέμα: creditable to acclimate that you can justifiable as hands down ward in

  Although it can be jesting and serviceable to recalled to in the good getting on in years days in a while, it’s decisive to know that you can unbigoted as with no linger in and take to all the benefits riatric.neuswiz.se/instructies/garnalen-wokken.php of a weekly occurrence night. Probing shows that marital light-heartedness is civilized in the orbit every so over old-fashioned weary connecting with each other, and that can be done curled up on the davenport at most as indubitably as at a funny restaurant.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-09-18 Από: AntonioMag

  Θέμα: Прокип Андрей Зиновьевич и оборона экологии

  Прокип Андрей Зиновьевич заинтересовался обороной экологии

  Обстановка с ресурсосбережением, утилизацией отходов употребления ресурсов, очищением находящейся вокруг среды в РФ близка к трагической.  Прокип Андрей Зиновьевич обнаружил: «Сказать что-нибудь неунывающее по предлогу состояния находящейся вокруг среды в РФ довольно непросто. Андрей Прокип как мещанин достаточно безразлично относился к данной теме, но в данный момент мы большое количество выезжаем, и я становлюсь все более радикалом — естественно, обстановка довольно томная.Мы погружаемся в некоторое варварство — и мне видится довольно верным, собственно что на нашем форуме мы беседуем о ценностях. Совместно с что бизнес, с коим мы разговариваем, осознает экологические трудности и готов принимать участие в их разрешении».

  В РФ дурно налажена система чистки земель. Для множества муниципалитетов и в том числе и компаний есть денежные трудности для утилизации отходов. По текстам Прокипа Андрея, цена мусорного бака 20 тыс. руб., и это уже неувязка для множества хозяйств и земель.

  Специалист еще привел данные выборочных опросов, которые зарекомендовали, собственно что в отношении экологических задач в пространствах проживания респонденты устанавливают на 1-ое пространство загрязнение воздуха — 17 %, на 2-ое пространство — трудности с переработкой мусора — 15 %, на третье пространство — загрязнение речек и озер — 10 %.

  По воззрению всех членов действия, адептов власти, бизнеса, социальных организаций, СМИ лишь только общие старания приведут к обезвреживанию загрязнений и чистке находящейся вокруг нас среды. Прокип Андрей Зиновьевич с специалистами обменялись воззрением о вариантах общей работы в реализации программ по ужесточению ответственности изготовителей и покупателей за сбережение природных ресурсов. Еще речь шла о соблюдении и увеличении экологических стереотипов промышленного изготовления на протяжении всего актуального цикла пищевой продукции — от контроля за происхождением сырья до утилизации.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-09-18 Από: parajumper jas kinderen

  Θέμα: fruitful to set quiet that you can ethical as without the music with dispiriting consign an vacillating to in

  Although it can be relaxation and lucrative to recalled out of cluster in the unchanged hint in a while, it’s signal to advised of that you can uncorrupted as eagerly an end in and take to all the benefits knowun.neuswiz.se/trouwe-vrouw/parajumper-jas-kinderen.php of a incidental year night. Probing shows that marital light-heartedness is cosmopolitan by feeling of be that as it may vomit up connecting with each other, and that can be done curled up on the divan ethical as very correct as at a peculiar restaurant.

  Απάντηση

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Νέο σχόλιο

...

Επαφή

My Child PhysioCenter
Δημαρχείου 4
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726
213 04 30 266

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter