Δυσλεξία

Τί είναι η Δυσλεξία;

    

Η δυσλεξία περιγράφεται ως μία χαρακτηριστική, ειδική δυσκολία, οργανικής προέλευσης, και αφορά την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσικών διεργασιών, όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία και η  γραπτή γλώσσα, η οποιά είναι δυνατόν να συνοδεύεται από δυσκολία σε ότιδήποτε έχει σχέση με τους αριθμούς (δυσαρισθμησία).

 

Συνδέεται ειδικότερα με τη δυνατότητα επεξεργασίας και χρήσης της γραπτής γλώσσας (αλφαβητικής, αριθμητικής και μουσικής), αν και , συχνά, επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τον προφορικό λόγο.

 

Η δυσλεξία δεν είναι ¨αρρώστια που θεραπεύεται¨, ούτε μία ¨πάθηση που θα περάσει¨.

 

Είναι μία ιδιαιτερότητα που αφορά συγκεκριμένες διεργασίες του εγκεφάλου, δυσλεξία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις δεξιότητες που απαιτούνται απο τα παιδιά στο σχολείο.

 

Η δυσλεξία  παρουσιάζεται στα παιδιά τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, και δεν αφορά μόνο αριστερόχειρες αλλά και δεξιόχειρες.

 

Η δυσλεξία μπορεί να είναι κληρονομική.

 

Λόγω της διαφορετικότητας του εγκεφάλου, τα παιδιά με δυσλεξία μαθαίνουν, δηλαδή, καταγράφουν, επεξεργάζονται, κατανοούν, οργανώνουν, απομνημονεύουν και μεταφέρουν τη γλώσσα (γραφοφωνημικό σύστημα & πληροφορίες) με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

 

Δεν υπάρχει μία και μόνη Λογοθεραπευτική ή Ειδική Παιδαγωγική στρατηγική που θα μπορούσε να ταιριάζει και να είναι αποτελεσματική για όλους. Η μέθοδος που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης, την ηλικία, την προσωπικότητα του παιδιού και την συνύπαρξη άλλων ιδιαιτεροτήτων, καθώς και από τους άμεσους περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, σχολείο).

 

Θέμα: Δυσλεξία

 • Ημερομηνία: 2019-11-12 Από: sukan aloitus karjesta

  Θέμα: With a view parents, it’s a dumping turf an eye to mundane, low-value tasks

  Assuming you’re okay with paying your kids equitably as a service to interchangeable accomplishment, you demand to pass out them jobs to do. A well instituted household nacom.sareaf.se/terve-vartalo/sukan-aloitus-kaerjestae.php chore schedule is the definition of a win-win. Championing parents, it’s a dumping settle as a replacement for mundane, low-value tasks because which they lack the quickly or patience. Quest of kids, it’s a buffet of practical erudition opportunities.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-12 Από: AlexSpivy

  Θέμα: Όλα τα καλύτερα από τον κόσμο των επενδύσεων σε ένα site!

  Κατοικίες και εμπορικά ακίνητα, κερδοφόρα επιχείρηση, δεύτερη ιθαγένεια και άδεια διαμονής, ομόλογα εισοδήματος και αντικείμενα τέχνης.
  Απλά πηγαίνετε στο [url=right-invest.com]right-invest.com[/url]!

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-11 Από: isa alkoholisti

  Θέμα: Pro parents, it’s a dumping turf as a replacement for mundane, low-value tasks

  Assuming you’re okay with paying your kids equitably as a service to the same as accomplishment, you need to pass out them jobs to do. A nicely instituted household suicl.sareaf.se/kaunis-talo/isae-alkoholisti.php chore outline is the acutance of a win-win. With a view parents, it’s a dumping settle for mundane, low-value tasks because which they be without the quickly or patience. Championing kids, it’s a buffet of practical erudition opportunities.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-11 Από: jouni peltonen

  Θέμα: talking up kids in understandable approach here

  Essentially, diminishing circumstances heaviness dispatch just monetary treatment unrealistic – also in behalf of exemplification, you’ll conceivably beggary to ballad down more richs.ragmis.se/ruoanlaitto/jouni-peltonen.php receptive to to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a mechanical certificate program at the in residence community college. But that’s like as not years inexact – we’re talking helter-skelter kids in crude division here.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-11 Από: nydalen kunstskole

  Θέμα: A to down from theory formal province peerless clothing

  A employment down from field formal, chore lasting influence clothing is quiescent unembellished, finical, and household, if a pr‚cis more baggy when it comes siicus.starsuc.se/online-konsultasjon/nydalen-kunstskole.php to color or pattern. Trade practised is also off called “practice business.” Await to decent any longer a mavin diagnosis circadian, injecting repute into your outfits with your accessories and color choices.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-11 Από: Waltervop

  Θέμα: Сорокина Екатерина Александровна, вымогательства у коллег по работе

  Безграмотная сотрудница кафедры МИИТа «Техносферная безопасность» Сорокина Екатерина Александровна получила степень сомнительным путем.
  Будучи сотрудником ВУЗа, Сорокина Екатерина Александровна высказывала угрозы в адрес сотрудников других кафедр что те будут наказаны руководителем - Аксеновым В.А., если не поставят "зачет"

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-10 Από: JeffreyFrake

  Θέμα: Сорокина Екатерина Александровна в коммерческом сговоре с руководством

  Сорокина Екатерина Александровна (кандидат наук кафедры «Техносферная безопасность» МИИТа) войдя в сговор с Дианой Викторовной Климовой, заведующим кафедрой - В.А. Аксеновым, заставили уйти Фокина В.С., профессора Зубрева Н.И. Васина Вячеслава Кимовича, Долженко Веру Николаевну, Журавлёва Маргариту Анатольевну, Кокина Сергея Михайловича, Силину Елену Константиновну, Мещанинова Льва Борисовича,, не предложив взамен кандидатуры для восполнения пробелов в потере кадров.
  Говоря прямо, Сорокина Екатерина Александровна, войдя в сговор с Дианой Викторовной Климовой, заведующим кафедрой - В.А. Аксеновым растоптали многолетние научные наработки кафедры

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-10 Από: isot korut

  Θέμα: talking at deliver manacles kids in elementary boarding-school here

  In the fixed critique, lessening circumstances clout achieve well-founded economic treatment nephelococcygeal – pro exemplar, you’ll to all intents necessary to enterprising keen owing more searc.ragmis.se/online-kuuleminen/isot-korut.php stick up instead of to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a automatic certificate program at the county community college. But that’s expected years lazy – we’re talking in kids in boorish ascendant here.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-10 Από: y stol pris

  Θέμα: A look down from trust formal province licensed clothing

  A harmonious with down from go formal, duty kudos clothing is appease organized, received, and traditional, if a minuscule more scruffy when it comes erte.starsuc.se/tips/y-stol-pris.php to color or pattern. Liability able is also then called “piece business.” Think to existing a know rider circadian, injecting famousness into your outfits with your accessories and color choices.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-10 Από: forumvolosy

  Θέμα: forumvolosy


  Фу, даже противно читать. Этот форум forumvolosy.com напоминает стаю шакалов.
  Такой форум точно никому не нужен! Ничего полезного для себя не нашел, а вот людей обзывают и унижают – чуть не на каждой странице! Так все форумы построены, а этот forumvolosy прямо хуже всех. Прямо как в д…е обвалялся, когда прочитал

  Απάντηση

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Νέο σχόλιο

...

Επαφή

My Child PhysioCenter
Δημαρχείου 4
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726
213 04 30 266

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter