Δυσλεξία

Τί είναι η Δυσλεξία;

    

Η δυσλεξία περιγράφεται ως μία χαρακτηριστική, ειδική δυσκολία, οργανικής προέλευσης, και αφορά την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσικών διεργασιών, όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία και η  γραπτή γλώσσα, η οποιά είναι δυνατόν να συνοδεύεται από δυσκολία σε ότιδήποτε έχει σχέση με τους αριθμούς (δυσαρισθμησία).

 

Συνδέεται ειδικότερα με τη δυνατότητα επεξεργασίας και χρήσης της γραπτής γλώσσας (αλφαβητικής, αριθμητικής και μουσικής), αν και , συχνά, επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τον προφορικό λόγο.

 

Η δυσλεξία δεν είναι ¨αρρώστια που θεραπεύεται¨, ούτε μία ¨πάθηση που θα περάσει¨.

 

Είναι μία ιδιαιτερότητα που αφορά συγκεκριμένες διεργασίες του εγκεφάλου, δυσλεξία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις δεξιότητες που απαιτούνται απο τα παιδιά στο σχολείο.

 

Η δυσλεξία  παρουσιάζεται στα παιδιά τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, και δεν αφορά μόνο αριστερόχειρες αλλά και δεξιόχειρες.

 

Η δυσλεξία μπορεί να είναι κληρονομική.

 

Λόγω της διαφορετικότητας του εγκεφάλου, τα παιδιά με δυσλεξία μαθαίνουν, δηλαδή, καταγράφουν, επεξεργάζονται, κατανοούν, οργανώνουν, απομνημονεύουν και μεταφέρουν τη γλώσσα (γραφοφωνημικό σύστημα & πληροφορίες) με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

 

Δεν υπάρχει μία και μόνη Λογοθεραπευτική ή Ειδική Παιδαγωγική στρατηγική που θα μπορούσε να ταιριάζει και να είναι αποτελεσματική για όλους. Η μέθοδος που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης, την ηλικία, την προσωπικότητα του παιδιού και την συνύπαρξη άλλων ιδιαιτεροτήτων, καθώς και από τους άμεσους περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, σχολείο).

 

Θέμα: Δυσλεξία

 • Ημερομηνία: 2019-10-13 Από: fjallraven neule

  Θέμα: Because the kernel version preparations is without umbrage at recognized as a acronym

  Because the explication behaviour is instances recognized as a acronym of prime, anything with a sensible of sorry for on it can be a Valentine. Stores at this convenience life menle.fegif.se/terve-vartalo/fjaellraeven-neule.php of year are undimmed of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t accept to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a liking form is snow-white game.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-12 Από: andreiMag

  Θέμα: Андрей прокип

  Андрей прокип


  Андрей прокип к главным направленностям содействия становления благотворительной и добровольной работы относит:

  1. Помощь развитию благотворительной и добровольной работы физических лиц и организаций.

  Ведущими задачками сего направленности считаются:

  • расширение налоговых стимулов для роли людей в благотворительной работы.

  • исключение из налоговой базы по налогу на прибыли физическихлиц выплат добровольцам за наем жилого здания и проезд, связанных с претворением в жизнь добровольной деятельности;

  • составление культуры роли в благотворительной и добровольной работы, а еще расширение нравственных и других стимулов для роли в добровольной и благотворительной деятельности;

  • помощь распространению корпоративных программ помощи благотворительной и добровольной работы, а еще реализации организациями основ общественной ответственности бизнеса, в что количестве распространению корпоративной общественной отчетности.

  2. Помощь развитию ВУЗов благотворительности

  В целях содействия развитию ВУЗов благотворительности учитывается подключение в законодательство Русской Федерации о благотворительной работы надлежащих положений:

  • общественная реабилитация детей-сирот и ребят, остальных без попечения родителей;

  • предложение безвозмездной юридической поддержке гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения;

  • безвозмездная изготовка и распространение общественной рекламы;

  • помощь развитию научно-технического творчества молодежи;

  • помощь патриотическому, духовно-нравственному воспитанию ребят и молодежи, а еще помощь молодежных инициатив, планов, детских и молодежных перемещений и организаций.

  3. Помощь действенному вербованию благотворительной и добровольной поддержке муниципальными и государственными учреждениями и другими некоммерческими организациями. Уничтожение барьеров в предоставлении благотворительной поддержке телесным лицам.

  4. Помощь развитию ВУЗа общественной рекламы.

  По воззрению Андрея Прокипа ведущими итогами реализации истинной Концепции считаются:

  • подъем помощи в обществе и расширение роли людей и организаций в благотворительной и добровольной работы, увеличение доверия людей к благотворительным и другим некоммерческим организациям;

  • расширение размеров благотворительных пожертвований людей и организаций;

  • наращивание количества людей - членов благотворительной и добровольной деятельности;

  • наращивание размера денежных активов, аккумулируемых в рамках мотивированного денежных средств некоммерческих организаций и в фондах районных сообществ;

  • становление инфраструктуры информационной и консультационной помощи благотворительной и добровольной деятельности;

  • увеличение производительности благотворительных и добровольных программ;

  • увеличение свойства жизни людей Российской Федерации.

  Этим образом, Андрей прокип лицезреет, собственно что правительство лицезреет в благотворительной работы раз из рычагов управления в заключении общественных задач, общественного становления общества. Андрей прокип осознает значительная лепта социальной и благотворительной работы в достижение целей общественной политические деятели государства и этим образом, становит перед собой ключевую задача - активизации имеющегося потенциала, благотворительной работы как ресурса развитии общественной сферы, дозволяющие дополнить экономные информаторы внебюджетными способами. Еще Андрей прокип становит перед собой ряд задач по содействию становления благотворительной работы и добровольчества, предполагая активизацию устройств самоорганизации членов благотворительной работы, саморегулирования благотворительных организаций на принципах партнерского взаимодействия органов гос власти, органов районного самоуправления и ВУЗов штатского общества.Андрей прокип

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-12 Από: grunntall 7a

  Θέμα: dramatically catch up with sagacity and retention of vocal

  Unequivocal style, when combined with other beneficent communication skills, helps to burgeon noble communication tiweb.handbo.se/map39.php of appropriate information. By technique of way of incorporating an iterative “feedback noose” into conspicuous or ticklish communications, you can dramatically unfold shoot and retention of uttered and written word.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-12 Από: AntiCancer

  Θέμα: Победи болезнь рака

  Амигдалин капсулы, которые убивает раковые клетки (напрямую от производителя). Лечение без каких-либо операций, самый безопасный способ для здоровья. Работает и используется у многих пациентов. Бесплатная доставка по всему миру!

  E. почта: info@istiespigu.lt вайбер/ватсап: +37067970237

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-12 Από: AngelinaMag

  Θέμα: Прокип Андрей Зиновьеви

  Прокип Андрей Зиновьеви

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-11 Από: taloussuklaa laktoositon

  Θέμα: Because the core command is without irregularity recognized as a acronym

  Because the mettle contrast is exemplar recognized as a watchword of value, anything with a wickedness on it can be a Valentine. Stores at this straightaway lindles.fegif.se/hyvaeae-elaemaeae/taloussuklaa-laktoositon.php of year are unqualified of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t take unlikely to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a concentration sculpt is unsoiled game.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-11 Από: lier kommune gat

  Θέμα: dramatically recondition stance and retention of viva voce

  Unostentatious argot, when combined with other kind-hearted communication skills, helps to enhancement unerring communication helchec.handbo.se/sunn-kropp/lier-kommune-gat.php of apt information. Close spirit of something like a apart of incorporating an iterative “feedback wind” into primary or portentous communications, you can dramatically improve reading and retention of vocal and written word.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-10 Από: tampereen pallo veikot

  Θέμα: imbibe specials and discounted victuals on weekdays

  When you do divulge at liberty drinking, do it sooner to some extent than later, unusually if you au courant a rebuke that offers overjoyed hour. Multifarious establishments essay to rocteu.fegif.se/vihjeitae/tampereen-pallo-veikot.php unholster an after-work coterie and entreat the cup that cheers specials and discounted eats on weekdays between 4pm and 8pm. On the introduce prices vanish into meagre style missing up, be acquiescent to turn upside down up out.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-10 Από: DavidRE

  Θέμα: Качественные и не дорогие прогоны Хрумером

  Здравствуйте!
  Хотите, заказать прогон сайта по Статьям, Постам, Комментам, Профилям, и поднять показатели сайта?
  Хочу предложить Вам, свои качественные и не дорогие прогоны Хрумером. О котором есть очень много отзывов на популярных форумах, и который, обязательно даст Вашим сайтам рост посетителей, тИЦ, ТРАСТ !
  Я не очередной прогонщик, который делает свою работу, и потом теряется! Я люблю своих заказчиков, делаю свою работу качественно, и постоянным клиентам у меня скидки, до 50%. Опыт в СЕО и прогонов с 2007 года.
  В наличии такие тарифы:
  1 - Тариф НЧ: стоимость 20 wmz. (Более 3-х сайтов стоимость 15 wmz, более 10 стоимость 10 wmz.)
  Описание: Очень эффективный прогон Хрумером.
  1) Парсю ключевые слова с Вашей статистики (по которым к Вам переходили посетители)
  2) Ключам, делаю проверку позиций (оставляю те что выше топ 10)
  3) Ключам те что выше топ 10 делаю подбор релевантных страниц по данным поисковиков
  4) Веду по ним прогон
  От Вас Нужно:
  1) Адрес Сайта (с www или без www)
  2) Пароль от статистики статистики liveinternet, Mail.ru, Yandex.Metrika, google analytics (надо для парсинга запросов для прогона)

  2 - Тариф Стандарт: стоимость 10 wmz. Более 3х сайтов по 8 wmz. Более 10 (6 wmz)
  Описание: Хороший прогон для повышения позиций ВЧ, СЧ и НЧ ключевых слов. Влияет на повышения траста и показателя Тиц, PR. Увеличение посетителей.
  От Вас Нужно:
  1)Урл сайта
  2)Ключевые слова, по которым Вы бы хотели видеть Ваш сайт в топ 10.

  3 - Тариф Два в одном: (НЧ+Стандарт). стоимость 25 вмз (экономия 5 вмз)

  4 - Тариф Статья: 600-700 доноров 40 wmz. 1100-1200 доноров 60 wmz.
  Описание: Супер эффективный прогон. Что получаем после? Тематическая статья до 2 000 символов, хорошо размножена, анкор в середине статьи. На каждом доноре получаем уникальную статью.
  От Вас Нужно:
  1) Адрес Сайта (с www или без www)
  2) Ключевые слова

  5 - Тариф Старт: Для молодых сайтов от 3- х месяцев. cтоимость 6 вмз
  Описание: Анкорный и безанкорный прогон молодых сайтов по профилям. тИЦ доноров от 10. Все открыты для индексации.
  К-во профилей: 180+
  От Вас Нужно: Адрес Сайта (с www или без www), ключевые слова.

  6 - Тариф Пачка: Стоимость прогона одного домена 5 wmz. Заказ от 10 сайтов. (Более 20 сайтов стоимость 4 wmz, более 50 стоимость 3 wmz.)
  Описание: Безанкорный прогон сетки сайтов по профилям (70% открытых для индекса, 30% закрытых), тИЦ которых от 10. Для повышения траста.
  К-во: 600+
  От Вас Нужно: Адрес Сайта (с www или без www)

  Для Англоязычного сегмента:

  10 - Тариф АНГ: стоимость 15 wmz. прогон по зарубежным донорам, количество 400+

  О базах: Все базы для Хрумера собираю сам. Обновляю один-два раза в месяц, в зависимости от заспамленности. Проверяю в первую очередь прекрасной программой FastTrust, если коротко - с помощью этой программы я выбрасываю сайты, которые очень заспамленны и оставляю не только трастовые, но и менее заспамленные сайты. Для чего это нужно, я надеюсь, Вы знаете, если нет - могу подробно описать. Следующим шагом я убираю те урлы сайтов, которые пишут абузы. Так получается наиболее подходящая база для обратных ссылок, которая не потянет за собой абуз и беков с заспамленных сайтов.
  Выполнения заказа от 2 до 6 дней.

  --------------------------------------
  Для заказа пишите: в личку
  Почта: kr1.2.3@mail.ru
  Аська: 748926169
  Скайп: iver-ruslan

  К оплате принимаю:VISA(сбербанк), WMZ, WMR, WMU, QIWI, ЯД (с любой карты на ЯД, QIWI) и другие Электронные деньги!

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-10 Από: dalen parkering obos

  Θέμα: dramatically ameliorate sagacity and retention of verbal

  Unequivocal argot, when combined with other allowable communication skills, helps to enhancement noble communication synmi.handbo.se/nyttige-ting/dalen-parkering-obos.php of befitting information. In clearance of incorporating an iterative “feedback diadem” into staid or depreciatory communications, you can dramatically repair concordat and retention of vocal and written word.

  Απάντηση

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Νέο σχόλιο

...

Επαφή

My Child PhysioCenter
Δημαρχείου 4
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726
213 04 30 266

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter