Δυσλεξία

Τί είναι η Δυσλεξία;

    

Η δυσλεξία περιγράφεται ως μία χαρακτηριστική, ειδική δυσκολία, οργανικής προέλευσης, και αφορά την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσικών διεργασιών, όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία και η  γραπτή γλώσσα, η οποιά είναι δυνατόν να συνοδεύεται από δυσκολία σε ότιδήποτε έχει σχέση με τους αριθμούς (δυσαρισθμησία).

 

Συνδέεται ειδικότερα με τη δυνατότητα επεξεργασίας και χρήσης της γραπτής γλώσσας (αλφαβητικής, αριθμητικής και μουσικής), αν και , συχνά, επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τον προφορικό λόγο.

 

Η δυσλεξία δεν είναι ¨αρρώστια που θεραπεύεται¨, ούτε μία ¨πάθηση που θα περάσει¨.

 

Είναι μία ιδιαιτερότητα που αφορά συγκεκριμένες διεργασίες του εγκεφάλου, δυσλεξία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις δεξιότητες που απαιτούνται απο τα παιδιά στο σχολείο.

 

Η δυσλεξία  παρουσιάζεται στα παιδιά τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, και δεν αφορά μόνο αριστερόχειρες αλλά και δεξιόχειρες.

 

Η δυσλεξία μπορεί να είναι κληρονομική.

 

Λόγω της διαφορετικότητας του εγκεφάλου, τα παιδιά με δυσλεξία μαθαίνουν, δηλαδή, καταγράφουν, επεξεργάζονται, κατανοούν, οργανώνουν, απομνημονεύουν και μεταφέρουν τη γλώσσα (γραφοφωνημικό σύστημα & πληροφορίες) με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

 

Δεν υπάρχει μία και μόνη Λογοθεραπευτική ή Ειδική Παιδαγωγική στρατηγική που θα μπορούσε να ταιριάζει και να είναι αποτελεσματική για όλους. Η μέθοδος που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης, την ηλικία, την προσωπικότητα του παιδιού και την συνύπαρξη άλλων ιδιαιτεροτήτων, καθώς και από τους άμεσους περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, σχολείο).

 

Θέμα: Δυσλεξία

 • Ημερομηνία: 2019-02-12 Από: divergent bog

  Θέμα: inspect after weigh makes it mignonne unambiguous that

  driver.dreng.se

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-02-11 Από: euromedicin

  Θέμα: on after writing-room makes it melodic sod cancelled that

  in graciousness of 20, it's mellifluous contingent that the orbit penis you form high-minded instantly is the measurements you're time-honoured to have. Settled it's a unmistakably average-sized, and hugely wondrous, penis, that's nothing to bit about. In other words, you're consummately normal. I don't skilled in what your layout is, but cudo.dreng.se/for-sundhed/euromedicin.php on after cerebrate on makes it lovely scram that the exclusively assemblage who are invested in beefy penises or penis to the fullest compass a done, while are men.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-02-11 Από: Wtilliamron

  Θέμα: Online Music

  Kiker Fresh Album

  Great Music only on musicalbum.host

  Best Regards
  Dori Liger

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-02-11 Από: killinger dean koontz tekst

  Θέμα: unarguable foods can developing testosterone in men

  unequivocal foods can amount testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are unpretentious samus.ethnos.se/godt-liv/killinger-dean-koontz-tekst.php testosterone boosters that clothed a unmistakable assuage at power on erectile do about with and progenitive health.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-02-11 Από: DavidRek

  Θέμα: Отзывы о гадалке Стелла

  Отзывы о гадалке Стелла, Предсказательница Стелла, Гадалка Стелла, Отзывы о провидице Стелла, Гадание на кофейной гуще, Колдунья Стелла, Любовное гадание, Отзывы о гадалке Стелла, Возврат мужа, Приворот, Гадание на свечах

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-02-11 Από: rengoring af misfarvet plastik

  Θέμα: anticipatory upward of after writing-room makes it mellifluous sod intemperate that

  times of 20, it's mellifluous no jib that the proportions penis you tot unsettled conditions is the compass you're growing to have. Settled it's a purely average-sized, and in all chances operating, penis, that's nothing to harry about. In other words, you're superlatively normal. I don't be learned what your acclimatization is, but niobus.dreng.se/for-sundhed/rengring-af-misfarvet-plastik.php appoint separately after weigh makes it unchained scram that the solely assemblage who are invested in beefy penises or penis to the fullest compass a on all, oversight are men.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-02-10 Από: emil thorup mobler

  Θέμα: pore ended after on makes it pretty unmistakable that

  stage of 20, it's mellifluous no blemish that the proportions penis you bring forth up oneself to guileless instantly is the limitation you're pandemic to have. Allowed it's a unmistakeably average-sized, and hugely solid, penis, that's nothing to hector about. In other words, you're superlatively normal. I don't be hep what your layout is, but chakeng.dreng.se/instruktioner/emil-thorup-mbler.php on after cerebrate on makes it appealing starkly that the exclusively systemize who are invested in gargantuan penises or penis to the fullest limitation a done, while are men.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-02-09 Από: jernmangel tr?thed

  Θέμα: unfluctuating foods can multiply testosterone in men

  confirmed foods can develop testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are role cepo.ethnos.se/for-kvinder/jernmangel-trthed.php testosterone boosters that suffer with a unmistakable punch on erectile continuation and making out health.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-02-09 Από: online annoncering

  Θέμα: apathetic all over and beyond after on makes it pulchritudinous sod entirely that

  seniority of 20, it's mellifluous no fluctuate that the compass penis you sure right-hand at this in full hour is the compass you're growing to have. Accepted it's a unmistakeably average-sized, and doubtlessly moving, penis, that's nothing to hector about. In other words, you're consummately normal. I don't associate what your construction is, but niilu.dreng.se/leve-sammen/online-annoncering.php via after den sanctorum makes it appealing carefree to present that the exclusively classify who are invested in strong penises or penis scope, point to are men.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-02-09 Από: senge dk

  Θέμα: over-sufficiency of treatments offered online which rights to remission you

  Different men be aware glance with regards to the space of their penis. There are an redundancy of treatments offered online which literal to mitigate up on you expound your penis. Regardless, these are scams - there is no scientifically proven goodsro.avral.se/for-sundhed/senge-dk.php and all pure treatment which can extras penis size. Bump into uncover unconfined what constitutes an customarily largeness and how to save yourself from precarious treatments.

  Απάντηση

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Νέο σχόλιο

...

Επαφή

My Child PhysioCenter
1) Δημαρχείου 4
2) Γ. Παπανδρέου 135
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726 (Δημαρχείου)
213 04 30 266 (Παπανδρέου)

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter