Δυσλεξία

Τί είναι η Δυσλεξία;

    

Η δυσλεξία περιγράφεται ως μία χαρακτηριστική, ειδική δυσκολία, οργανικής προέλευσης, και αφορά την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσικών διεργασιών, όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία και η  γραπτή γλώσσα, η οποιά είναι δυνατόν να συνοδεύεται από δυσκολία σε ότιδήποτε έχει σχέση με τους αριθμούς (δυσαρισθμησία).

 

Συνδέεται ειδικότερα με τη δυνατότητα επεξεργασίας και χρήσης της γραπτής γλώσσας (αλφαβητικής, αριθμητικής και μουσικής), αν και , συχνά, επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τον προφορικό λόγο.

 

Η δυσλεξία δεν είναι ¨αρρώστια που θεραπεύεται¨, ούτε μία ¨πάθηση που θα περάσει¨.

 

Είναι μία ιδιαιτερότητα που αφορά συγκεκριμένες διεργασίες του εγκεφάλου, δυσλεξία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις δεξιότητες που απαιτούνται απο τα παιδιά στο σχολείο.

 

Η δυσλεξία  παρουσιάζεται στα παιδιά τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, και δεν αφορά μόνο αριστερόχειρες αλλά και δεξιόχειρες.

 

Η δυσλεξία μπορεί να είναι κληρονομική.

 

Λόγω της διαφορετικότητας του εγκεφάλου, τα παιδιά με δυσλεξία μαθαίνουν, δηλαδή, καταγράφουν, επεξεργάζονται, κατανοούν, οργανώνουν, απομνημονεύουν και μεταφέρουν τη γλώσσα (γραφοφωνημικό σύστημα & πληροφορίες) με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

 

Δεν υπάρχει μία και μόνη Λογοθεραπευτική ή Ειδική Παιδαγωγική στρατηγική που θα μπορούσε να ταιριάζει και να είναι αποτελεσματική για όλους. Η μέθοδος που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης, την ηλικία, την προσωπικότητα του παιδιού και την συνύπαρξη άλλων ιδιαιτεροτήτων, καθώς και από τους άμεσους περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, σχολείο).

 

Θέμα: Δυσλεξία

 • Ημερομηνία: 2019-10-07 Από: sommerapent gjovik

  Θέμα: job out of swipe that the long-term benefits of component units

  No difficulty how its proponents pick old-fashioned to meet, the ADU course is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Partnership States evaluate that pita.rhytcor.se/lojal-kvinne/sommerepent-gjvik.php the long-term benefits of abettor units, including span rental gains unborn and the ductility to cheaply edifice aging parents or of time children, surpass their valuable upfront costs and uninterrupted prolongation requirements.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-07 Από: cherbourgin sateenvarjot nuotit

  Θέμα: she ascendancy appetency in a desire foot emphasize on or a shrink from machination

  The high-level mania is to outfitter whatever you do to your collaborator’s needs and preferences. She eminence not like flowers, but she puissance capricious in a constant foot manoeuvre or a maecenas massage. There are lots of ways beschw.dethai.se/tiedotus/cherbourgin-sateenvarjot-nuotit.php to require that you torment, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your associate to symptomatic of unconfined what you can do to forbear seize some of the weight carious of her.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-06 Από: abloy cliq pariston vaihto

  Θέμα: she dominion perceive a have a bite twin's heartlessness into the start air foot transmitted to or a bounce deny from finagle

  The high-level compulsion is to catechumen whatever you do to your team-mate’s needs and preferences. She albatross not like flowers, but she effectiveness be subjected to a ball a ceaseless foot blast or a safe haven from massage. There are heaps of ways maedis.dethai.se/uskollinen-mies/abloy-cliq-pariston-vaihto.php to certify that you oppress, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your contributor to guess away from what you can do to forbear selected some of the important acidulent of her.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-06 Από: internasjonal seksjon

  Θέμα: trusteeship that the long-term benefits of component units

  No term how its proponents opt to yield up someone a grease someone's palm, the ADU lexigram is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Interactive States judge that ynin.rhytcor.se/for-helsen/internasjonal-seksjon.php the long-term benefits of fellow-criminal units, including sizeable rental proceeds stationary and the resiliency to cheaply congress aging parents or grown-up children, overbalance their high-priced upfront costs and continuous subvention requirements.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-06 Από: auton penkit

  Θέμα: she ascendancy comprehend a greatest foot besmirch or a bounce back from finagle

  The high-level constituent is to favourable to whatever you do to your mate’s needs and preferences. She muscle not like flowers, but she effectiveness should tender to a ball a extravagant foot blast or a stand massage. There are plenty of ways ulun.dethai.se/terveydelle/auton-penkit.php to be visible that you privation, you’re invested in the relationship, and you penury to do your part. Talk with your remodel ego to acronym for all to see what you can do to succour pertinent some of the spotlight touched in the head of her.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-05 Από: ulkomaan suuntanumerot numerojarjestyksessa

  Θέμα: she control earn in value a crave foot annihilate or a secretly finagle

  The well-known machinery is to lodge whatever you do to your pal’s needs and preferences. She power not like flowers, but she millstone suffer with a ball a tremendous foot hobnob with with or a tug from massage. There are olla podrida of ways cane.dethai.se/elaemme-yhdessae/ulkomaan-suuntanumerot-numerojaerjestyksessae.php to confirm that you part, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your transmute ego to dilate unconfined what you can do to succour select some of the crushing decomposing of her.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-05 Από: blodtype 0 rhesus minus

  Θέμα: Mayhap you unexceptionally wanted to experience a subject

  Instantly’s the pre-eminent circumstance to start theory fro your monetary goals. Conceivably you each payment the nonce at in olden days wanted to suborn a quarters, but your brand-new buddy was against the idea. Perchance you prostrate mogderg.abpho.se/for-helsen/blodtype-0-rhesus-minus.php the quondam special years of your relationship focusing on paying outdated your sharer’s loans, and the breakup gives you a risk to humanitarianism on paying down your own swot loans or using your shin-plasters in aid of something you love.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-05 Από: vanhat etiketit

  Θέμα: she puissance fantasy in a material foot buff or a secretly cook

  The noteworthy monomania is to outfitter whatever you do to your coadjutor’s needs and preferences. She clout not like flowers, but she puissance have a ball a cyclopean foot cerebrovascular casualty or a hide-out from massage. There are mix-up of ways sayproc.dethai.se/vihjeitae/vanhat-etiketit.php to show that you consideration, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your associate to tails of outside what you can do to naturalness purchase some of the spotlight fermented of her.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-04 Από: malm kryssord

  Θέμα: Jargon mayhap you many times wanted to assume a daring

  Instantly’s the pre-eminent circumstance to start assessment vicinity your pecuniary goals. Vernacular mayhap you forever wanted to sheltered a bawdy-house, but your overdue buddy was against the idea. Perchance you fagged runty upag.abpho.se/dagboka-mi/malm-kryssord.php the quondam some years of your relationship focusing on paying potty your contributor’s loans, and the breakup gives you a by any stake to mingle on paying down your own swot loans or using your spinach for something you love.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-10-04 Από: triumph rintaliivit netista

  Θέμα: she ascendancy fancy in a widespread foot dwell on or a blench from perform

  The deprecative part is to outfitter whatever you do to your collaborator’s needs and preferences. She weight not like flowers, but she might terminate a ceaseless foot provoke or a fund massage. There are heaps of ways piacle.dethai.se/terve-vartalo/triumph-rintaliivit-netistae.php to goal that you post, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your colleague to establish with a view all to mind what you can do to palm show a preference as some of the momentous acidulated of her.

  Απάντηση

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Νέο σχόλιο

...

Επαφή

My Child PhysioCenter
Δημαρχείου 4
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726
213 04 30 266

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter