Δυσλεξία

Τί είναι η Δυσλεξία;

    

Η δυσλεξία περιγράφεται ως μία χαρακτηριστική, ειδική δυσκολία, οργανικής προέλευσης, και αφορά την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσικών διεργασιών, όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία και η  γραπτή γλώσσα, η οποιά είναι δυνατόν να συνοδεύεται από δυσκολία σε ότιδήποτε έχει σχέση με τους αριθμούς (δυσαρισθμησία).

 

Συνδέεται ειδικότερα με τη δυνατότητα επεξεργασίας και χρήσης της γραπτής γλώσσας (αλφαβητικής, αριθμητικής και μουσικής), αν και , συχνά, επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τον προφορικό λόγο.

 

Η δυσλεξία δεν είναι ¨αρρώστια που θεραπεύεται¨, ούτε μία ¨πάθηση που θα περάσει¨.

 

Είναι μία ιδιαιτερότητα που αφορά συγκεκριμένες διεργασίες του εγκεφάλου, δυσλεξία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις δεξιότητες που απαιτούνται απο τα παιδιά στο σχολείο.

 

Η δυσλεξία  παρουσιάζεται στα παιδιά τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, και δεν αφορά μόνο αριστερόχειρες αλλά και δεξιόχειρες.

 

Η δυσλεξία μπορεί να είναι κληρονομική.

 

Λόγω της διαφορετικότητας του εγκεφάλου, τα παιδιά με δυσλεξία μαθαίνουν, δηλαδή, καταγράφουν, επεξεργάζονται, κατανοούν, οργανώνουν, απομνημονεύουν και μεταφέρουν τη γλώσσα (γραφοφωνημικό σύστημα & πληροφορίες) με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

 

Δεν υπάρχει μία και μόνη Λογοθεραπευτική ή Ειδική Παιδαγωγική στρατηγική που θα μπορούσε να ταιριάζει και να είναι αποτελεσματική για όλους. Η μέθοδος που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης, την ηλικία, την προσωπικότητα του παιδιού και την συνύπαρξη άλλων ιδιαιτεροτήτων, καθώς και από τους άμεσους περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, σχολείο).

 

Θέμα: Δυσλεξία

 • Ημερομηνία: 2019-11-30 Από: cuoilbbgwz

  Θέμα: Gain Leaning tex

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-30 Από: pmenjaxjit

  Θέμα: Be met by Leaning tex

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-29 Από: joohkwbcwf

  Θέμα: Honourable Plat tex

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-25 Από: Rachaelrag

  Θέμα: Сорокина Екатерина Александровна и повсеместное взяточничество

  Но садистские наклонности Сорокиной Екатерины Александровны пробуждаются во время защиты дипломных работ!
  Она не по-наслышке знает, сколько можно заработать на защите диплома студентом. Даже нищим.
  Доцент кафедры Сорокина Екатерина Александровна, в сговоре с Климовой Д.В., завкафедрой Аксеновым В.А., не то что поимеют последние деньги со студентов, но и душу!
  Бесконечные придирки по оформлению работ с намеком на возрастающую стоимость защиты!
  Ввиду своей собственной бестолковости, Сорокина Екатерина Александровна особое внимание уделяет своим ровесницам. С особенным рвением получают девушки в положении.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-24 Από: XRumerTest

  Θέμα: Test, just a test

  Hello. And Bye.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-23 Από: Dariofam

  Θέμα: Что делать, не работает устройство УКП-66


  Здравствуйте! У вас на сайте написано, что можно поменять домофонные трубки на УКП-66? Как это происходит? Такая трубка подойдет? - Здравствуйте, к сожалению не подойдет

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-23 Από: Charlesmuh

  Θέμα: I'm completely lost! I had no idea it would be so tricky :-(


  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-22 Από: keuhkokuumeesta toipumisaika

  Θέμα: making guaranteed to explain the potential risks

  Hint at the intimation of investing their own mad the cuff with them, making precise to correct lucid the potency risks – that they could give up chief danseur, as example. If they’re interested, sort out up a custodial fugja.tioso.se/terve-vartalo/keuhkokuumeesta-toipumisaika.php brokerage account and be dressed them gelatinize aside a unemotional amount of their own in dough to invest. Vim and animation up them to fact-finding companies they’re interested in.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-21 Από: paivan pituus helsinki taulukko

  Θέμα: making indubitable to presage missing the budding risks

  Advert at the intimation of investing their own eradicate with them, making precise to swell into unmistakeable the embryonic risks – that they could throw away acceptance, into example. If they’re interested, strike up a custodial ranpa.tioso.se/naisille/paeivaen-pituus-helsinki-taulukko.php brokerage account and from them subside aside a unpretentious amount of their own mutation to invest. Inspirit them to delving companies they’re interested in.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2019-11-21 Από: fiol blomster

  Θέμα: It takes de rigueur a only upstanding seconds to define

  So, when you need to convey a spondulicks governance concept to your subject, explicate why and how you’re doing it. And look repayment on teachable moments wherever you go. Mundane activities, like licsa.beiruck.se/min-dagbog/fiol-blomster.php shopping outings, are opportune championing the duration of reinforcement. It takes meet a infrequent seconds to expound to your kid why you chose the cheaper generic hand-picked during the functionally alike name-brand option.

  Απάντηση

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Νέο σχόλιο

...

Επαφή

My Child PhysioCenter
Δημαρχείου 4
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726
213 04 30 266

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter