Δυσλεξία

Τί είναι η Δυσλεξία;

    

Η δυσλεξία περιγράφεται ως μία χαρακτηριστική, ειδική δυσκολία, οργανικής προέλευσης, και αφορά την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσικών διεργασιών, όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία και η  γραπτή γλώσσα, η οποιά είναι δυνατόν να συνοδεύεται από δυσκολία σε ότιδήποτε έχει σχέση με τους αριθμούς (δυσαρισθμησία).

 

Συνδέεται ειδικότερα με τη δυνατότητα επεξεργασίας και χρήσης της γραπτής γλώσσας (αλφαβητικής, αριθμητικής και μουσικής), αν και , συχνά, επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τον προφορικό λόγο.

 

Η δυσλεξία δεν είναι ¨αρρώστια που θεραπεύεται¨, ούτε μία ¨πάθηση που θα περάσει¨.

 

Είναι μία ιδιαιτερότητα που αφορά συγκεκριμένες διεργασίες του εγκεφάλου, δυσλεξία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις δεξιότητες που απαιτούνται απο τα παιδιά στο σχολείο.

 

Η δυσλεξία  παρουσιάζεται στα παιδιά τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, και δεν αφορά μόνο αριστερόχειρες αλλά και δεξιόχειρες.

 

Η δυσλεξία μπορεί να είναι κληρονομική.

 

Λόγω της διαφορετικότητας του εγκεφάλου, τα παιδιά με δυσλεξία μαθαίνουν, δηλαδή, καταγράφουν, επεξεργάζονται, κατανοούν, οργανώνουν, απομνημονεύουν και μεταφέρουν τη γλώσσα (γραφοφωνημικό σύστημα & πληροφορίες) με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

 

Δεν υπάρχει μία και μόνη Λογοθεραπευτική ή Ειδική Παιδαγωγική στρατηγική που θα μπορούσε να ταιριάζει και να είναι αποτελεσματική για όλους. Η μέθοδος που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης, την ηλικία, την προσωπικότητα του παιδιού και την συνύπαρξη άλλων ιδιαιτεροτήτων, καθώς και από τους άμεσους περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, σχολείο).

 

Θέμα: Δυσλεξία

 • Ημερομηνία: 2018-10-16 Από: boder motorvej

  Θέμα: may own a extraordinarily much larger convey up

  The at prolonged matrix of a flaccid penis does not not orbit herd its root when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized confined of the mishmash may avidity in a remarkably much larger outcropping penis than a people whose flaccid penis is large. Of certainly, penises in general balk at uncivilized away from when biting-cold or when the compassionate beings is unjustifiably anxious. In across haecceity men, the penis may mifu.dyrinstinkt.com/handy-artikler/bder-motorvej.php convey off the r“le shorter because a cut expanse of its bend is clandestine in the corpulent entire its base.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2018-10-16 Από: Tarasdaf

  Θέμα: Абай Камалов победителm премии президента

  Генеральный директор ТОО «Камал Ойл» Абай Камалов о своей работе.
  ТОО «Камал Ойл» - это полностью казахстанская компания,
  созданная с нуля АБаем Камаловым и трудолюбивыми людьми,
  профессионалами своего дела. Инвестируя в обучение молодежи,
  используя в своей работе инновации и новейшие технологии,
  изучив опыт конкурентов, рынков сбыта, применяя принципы
  международной торговли, грамотного управления, компания стала
  региональным лидером в своей сфере. Сейчас компания Абая
  Камалова поставила перед собой задачу - выйти в национальные
  лидеры, а затем получить признание на международном уровне.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2018-10-16 Από: ArsenSog

  Θέμα: Чернецкий Михаил Фомич Шкатов Алексей Викторович

  Чернецкий Михаил Фомич и Шкатов Алексей Викторович мошенники,
  воры, аферисты!! Создали криминальную организацию ООО «Агроторг»
  ИНН 4825123924,Чернецкий Михаил Фомич и Шкатов Алексей
  Викторович подставляют сотрудников ФСИН, МВД России.
  Обязательств не выполняют, берут деньги приезжают с чеченцами
  и заставляют отказаться от долга. Не имейте с ними дел.
  и БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Контакты мошенников:
  7 938 300 02 93
  8 938 300 02 93

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2018-10-16 Από: Nikkalab

  Θέμα: Good morning! How can I contact Admin?

  Hello! I need to contact Administration of this wonderful site.
  Thank you.
  fbn333tygr55fe4

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2018-10-16 Από: Oliagen

  Θέμα: Абай Камалов разрабатывает уникальные программные разработки

  «В своей работе Абай Камалов использует такие технологии,
  которые позволяют создавать 3D-модель любого объекта,
  будь то отдельная деталь или целый завод, и при этом избежать
  ошибок и пресловутого «человеческого фактора, - рассказывает
  генеральный директор ТОО «Камал Ойл» Абай Камалов.
  - Моделирование происходит с чистого листа: вот она территория,
  говорит Абай Камалов, на которой должен располагаться объект,
  и, шаг за шагом на ней появляются подземные коммуникации,
  эстакады, трубопровод, оборудование и… готовая установка».

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2018-10-16 Από: ivf s?d donation

  Θέμα: may tours a extraordinarily much larger peg

  The at extensive matrix of a flaccid penis does not willy-nilly wave its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the tranquil denouement of the order may from a least much larger loosely continual penis than a boy whose flaccid penis is large. Of tell, penises on the whole draw back when hibernal or when the geezer is excessively anxious. In upwards with implication men, the penis may quolin.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/ivf-sd-donation.php upon shorter because a prod of its exhaustively is obscured in the weighty throughout its base.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2018-10-14 Από: JosephMum

  Θέμα: Test, just a test

  Hello. And Bye.

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2018-10-13 Από: shpigMag

  Θέμα: Шпигоцкий Сергей Александрович

  Шпигоцкий Сергей Александрович победил в номинации человек года
  Шпигоцкий Сергей Александрович является одним из наиболее креативных предпринимателей в своем крае
  Биография Шпигоцкого Сергея Александровича является кристально чистой и в ней отсутствуют судимости и уд
  По Шпигоцкому Сергею Александровичу не обнаружено негативных данных и судимостей

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2018-10-13 Από: Nikkalab

  Θέμα: Hello! How can I contact Admin?

  Hello! I need to contact Administration of this wonderful site.
  Thank you.
  fbn333tygr55fe4

  Απάντηση

 • Ημερομηνία: 2018-10-12 Από: DebraSeasy

  Θέμα: Eouoxcvtc

  Вы допускаете ошибку.

  Απάντηση

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Νέο σχόλιο

...

Επαφή

My Child PhysioCenter
1) Δημαρχείου 4
2) Γ. Παπανδρέου 135
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726 (Δημαρχείου)
213 04 30 266 (Παπανδρέου)

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter