Ένας Ειδικός Παιδαγωγός Μπορεί να Βοηθήσει όταν το παιδί σας..

 
 • Χρειάζεται περισσότερο χρόνο και εξάσκηση σε σύγκριση με συνομίληκα παιδιά, για να μελετήσει και να μάθει νέα πράγματα.
 • Έχει γεννηθεί πρόωρα.
 • Καθυστερεί να κατακτήσει τα αναπτυξιακά για την ηλικία του ορόσημα.
 • Έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. 
 • Πάσχει από Εγκεφαλική Παράλυση.
 • Παρουσιάζει νοητική υστέρηση.
 • Έχει διαγνωστεί με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ).

1. ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 • Διαβάζει αργά ή / και συλλαβιστά.
 • Χάνει την γραμμή την οποία διαβάζει.
 • Δυσκολεύεται να διακρίνει και να αναπαράγει κάποια γράμματα, τα οποία έχει διδαχτεί.
 • Αντικαθιστά - Παραλείπει - προσθέτει ή αφαιρεί γράμματα, συλλαβές ή λέξεις.
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτά που διαβάζει.

2. ΓΡΑΦΗ & ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

 • Χρειάζεται αρκετό χρόνο για τις γραπτές του εργασίες και συχνά δυσανασχετεί και αρνείται να τις ξεκινήσει ή ακόμη και να τις ολοκληρώσει.
 • Αντιστρέφει γράμματα ή / και αριθμούς. Για παράδειγμα μπερδέυει το 3 με το Ε, ή το 9 με το 6, το Δ με το Β, το 5 με το 2 κ.α
 • Τα γράμματά του είναι δυσανάγνωστα.
 • Δεν τονίζει σωστά τις λέξεις.
 • Αντικαθιστά - Παραλείπει - προσθέτει ή αφαιρεί γράμματα, συλλαβές αλλοιώνοντας έτσι το νόημα μιας λέξης ή μπορεί να γράψει μία λέξη που δεν υπάρχει.
 • Δεν αφήνει επαρκές διάστημα μεταξύ γραμμάτων και λέξεων με αποτέλεσμα μία πρόταση, να μοιάζει σαν μια μεγάλη λέξη.
 • Μπερδέυει τα γράμματα. Εκ των οποίων συνηθέστερα Β / Δ , Θ / Δ , Γ / Χ.
 • Μπερδεύει οπτικά τα γράμματα Ο /Α , Η / Ω.
 • Αφήνει μεγάλα κενά μεταξύ των λέξεων.
 • Δεν εφαρμόζει ορθογραφικούς κανόνες, ακόμη κι αν τους έχει διδαχτεί, ακόμη κι αν θεωρητικά τους γνωρίζει.
 • Κάνει συχνά ορθογραφικά λάθη στις καταλήξεις των λέξεων.
 • Σε ένα γραπτό κείμενο - έκθεση, οι προτάσεις του είναι μικρές, κάνει συντακτικά λάθη, ή επαναλαμβάνει λέξεις ή / και ολόκληρες προτάσεις.

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Αντιστρέφει τους αριθμούς. Εκ των οποίων συνηθως μπερδεύει το 2 με το 5, το 6 με το 9, το 3 με το Ε.
 • Δυσκολεύεται να μάθει την προπαίδεια και να την αυτοματοποιήσει.
 • Ξεχνά τα κρατούμενα και κάνει λάθη στις πράξεις.
 • Ενώ κάνει μία πράξη, συχνά ξεχνιέται και κάνει μια άλλη. (π.χ ενώ ξεκινά να κάνει μία πρόσθεση, στην πορεία αφαιρεί αντί να προσθέσει).
 • Δυσκολεύεται και συχνά αδυνατεί να λύσει σωστά ένα πρόβλημα.

4. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 • Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί και να θυμάται αυτά που διαβάζει.
 • Δυσκολεύεται να μάθει και να κατανοήσει έννοιες που αφορούν τον χώρο και τον χρόνο, όπως:
 - Μέσα / Έξω 
 - Πάνω / Κάτω
 - Ενδιάμεσα
 - Αριστερά / Δεξιά
 - Πριν / Τώρα / Μετά
 - Πρωί / Μεσημέρι / Απόγευμα / Βράδυ
 - Ώρες / Ημέρες / Μήνες / Εποχές.

 

 • Δυσκολεύεται να διαβάσει ή να γράψει πολυσύλλαβες λέξεις ή λέξεις που περιέχουν συμπλέγματα.

5. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 • Δεν μπορεί να διατηρήσει την προσοχή του κατά την ώρα του μαθήματος. (διάσπαση προσοχής)
 • Είναι ανήσυχο.
 • Κινείται συχνά.Ψάχνει πάντα μια αφορμή για να σηκωθεί και να κινηθεί μέσα στην τάξη. Ακόμη και στην καρέκλα του, μοιάζει να μην μπορεί να παραμείνει χωρίς να κινείται, έστω για μικρό χρονικό διάστημα. (υπερκινητικότητα)
 • Μοιάζει αδιάφορο, εξαιτίας των εξωτερικών ερεθισμάτων τα οποία τραβούν την προσοχή του.
 • Συχνά απαντά παρορμητικά και βιαστικά.
 • Προσπαθεί με λάθος συμπεριφορά να τραβήξει την προσοχή των άλλων.

6. Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

 • Συχνά, δεν ολοκληρώνει τις σχολικές του υποχρεώσεις.
 • Κάνει συχνά λάθη.
 • Βρίσκει δικαιολογίες για να καθυστερήσει την έναρξη των σχολικών του εργασιών στο σπίτι.
 • Διακόπτει αρκετές φορές τη μελέτη του.
 • Χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να κάνει τις εργασίες του, και για να μάθει καινούργια πράγματα.
...

Τί Είναι το Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα;

Στην Ειδική Αγωγή, η μάθηση γίνεται  λαμβάνοντας υπόψη μας τις δυσκολίες και τις δυνατότητες, που είναι διαφορετικές για κάθε παιδί.
Προσεγγίζουμε τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού με σεβασμό , γνωρίζοντας πως το κάθε παιδί έχει διαφορετικό τρόπο και ρυθμό μάθησης.
 

Η Ειδική Αγωγή Βοηθά το Παιδί...

 • Να καλύψει τις μαθησιακές του δυνατότητες - γνωστικές δεξιότητες.
 • Να μάθει τις πληροφορίες που θα χρειαστεί, ώστε να αναπτύξει τις μαθησιακές του δεξιότητες όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα.
 • Να φτάσει στο επίπεδο όπου θα ολοκληρώνει επιτυχώς τις σχολικές του εργασίες ανάλογα με την τάξη που θα βρίσκεται.

Γιατί το παιδί μου δυσκολεύεται στα μαθήματα;

Όταν τα παιδιά μας δυσκολεύονται στην μελέτη, την ανάγνωση, την γραφή και την ολοκλήρωση των σχολικών τους υποχρεώσεων, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ!

Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρούμε την ανάπτυξη και την πορεία του παιδιού μας , ήδη από την προσχολική του ηλικία έτσι ώστε αν εντοπίσουμε πως  δυσκολεύεται κάπου, να απευθυνθούμε στον ειδικό παιδαγωγό για μία Εκτίμηση Γνωστικών Δεξιοτήτων και Συμπεριφοράς, αν πρόκειται για παιδιά προσχολική ηλικίας.

Αν εντοπίσουμε κάποια δυσκολία, όταν το παιδί μας τελειώνει το νηπιαγωγείο, καλό θα είναι οι γονείς να επισκεφτούν τον Ειδικό Παιδαγωγό, ώστε να γίνει μία εκτίμηση σχολικής ετοιμότητας του παιδιού.
Έτσι θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε έγκαιρα την συνεργασία μεταξύ του ειδικού παιδαγωγού, της οικογένειας και του σχολικού πλαισίου, ώστε το παιδί να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, και να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένο για την σχολική του επιτυχή πορεία.

Επαφή

My Child PhysioCenter
Δημαρχείου 4
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726
213 04 30 266

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter