...

Πρωινό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

  

Στο My Child PhysioCenter το ομαδικό μας πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού, ακολουθώντας μια δομή βασισμένη σε επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθόδους διδασκαλίας και διαχείρισης της συμπεριφοράς.

Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης Παιδιού  

 •     Τι είναι το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης του My Child PhysioCenter;
 •     Πως λειτουργεί;
 •     Τι μαθαίνει στα παιδιά;
 •     Ποιος είναι ο ρόλος του κάθε θεραπευτή στην εκπαιδευτική διαδικασία;
 •     Πως μπορείτε ως γονείς να είστε ενεργό μέρος της βελτίωσης του παιδιού σας;
 •     Τι πρέπει να κάνετε ως γονέας έτσι ώστε η συμβολή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία να είναι επιτυχής;
Το θεραπευτικό μας πρόγραμμα, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να βελτιώσει την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων, να αποκτήσει και να εξελίξει, αισθητοκινητικές, γνωστικές- αντιληπτικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από το ομαδικό παιχνίδι.
 
Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης  Παιδιού ακολουθεί μια δομή βασισμένη σε επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθόδους διδασκαλίας και διαχείρισης της συμπεριφοράς.

Σε ένα τέτοιο Δομημένο Πλαίσιο Προσέγγισης το παιδί αποκτά, βελτιώνει και αναπτύσσει:

Νέες δεξιότητες.
 
 •     Προϋποθέσεις που του εξασφαλίζουν την αυτονομία.
 •     Την άρτια επικοινωνία με παιδιά παρόμοιας ηλικίας.
 •     Την αλληλεπίδραση μέσα από το παιχνίδι.
 •     Κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές.
 •     Τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και ανεξαρτητοποίησης.
 •     Την γενίκευση – μεταφορά όλων των δεξιοτήτων του στην καθημερινότητά του.
 •     Την προσαρμοστικότητα του (να είναι πιο δεκτικό έτσι ώστε να μπορεί να  διαχειριστεί τυχόν αλλαγές)  

Ο ρόλος της θεραπευτικής ομάδας:

1.      Οι θεραπευτές μας χρησιμοποιούν επιστημονικά πιστοποιημένες μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης
2.      Το πρόγραμμα δομείται ώστε να συμβάλει στον εμπλουτισμό των:
 
 •  Κινητικών δεξιοτήτων
 •  Δεξιοτήτων λόγου - ομιλίας  
 •  Γνωστικών δεξιοτήτων 
 •  Αντιληπτικών δεξιοτήτων 
 •  Κοινωνικών δεξιοτήτων 
 •  Επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Αλληλεπιδρώντας με το παιδί με σκοπό να:
 
 •  Εκπαιδεύσει 
 •  Διασκεδάσει & 
 •  Παίξει με την ομάδα

3.      Για να είναι επαρκής και επιτυχής η εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή της οικογένειας.

4.     Θεραπευτική ομάδα και γονείς συνεργάζονται, μοιράζονται πληροφορίες, συμμετέχουν από κοινού στην διαδικασία επίτευξης των στόχων

Πως μπορώ ως γονέας να είμαι ενεργό μέρος της βελτίωσης του παιδιού μου;
 
 •     Η εκπαίδευση των γονέων είναι απαραίτητη και έχει σαν στόχο την ένταξη της οικογένειας στην εκπαιδευτική     διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση των δυνατοτήτων του παιδιού.
 •     Η βελτίωση και η πρόοδος του παιδιού είναι στενά συνδεδεμένη με το οικογενειακό περιβάλλον.
 •     Η στενή σχέση θεραπευτικής ομάδας – γονέα η οποία εμπερικλείει την ενημέρωση – εκπαίδευση και την βαθιά κατανόηση σχετικά με την διαφορετικότητα στον τρόπο μάθησης, είναι απαραίτητη διαδικασία της θεραπευτικής παρέμβασης.  
 
Τι πρέπει να κάνω ως γονέας έτσι ώστε η συμβολή μου στην εκπαιδευτική διαδικασία να έχει επιτυχία;
 
 •      Μαθαίνω πώς να επικοινωνώ καλύτερα με το παιδί.
 •      Αντιλαμβάνομαι & αναγνωρίζω καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού.
 •      Περνώ δημιουργικές ώρες με το παιδί, συζητώντας, ακούγοντας και παίζοντας μαζί του.
   
Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες οι οποίες αφορούν τις τρεις παραπάνω παραμέτρους κρίνεται απαραίτητη η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.
 
Η συμβουλευτική βοηθά και ενισχύει:
 
 •      Την προετοιμασία – προσαρμογή – ένταξη της οικογένειας στον νέο τρόπο εκπαίδευσης του παιδιού.
 •      Εντάσσει όλα τα μέλη της οικογένειας σε κοινές δραστηριότητες.
 •      Ενισχύει τον γονέα με όλες τις απαραίτητες παραμέτρους που χρειάζονται για έναν επιτυχημένο μαθητή –          ενήλικα – επαγγελματία
 •      Η συμβουλευτική δίνει την δυνατότητα στον γονέα να διαπιστώσει- διακρίνει – αναγνωρίσει τις δεξιότητες        του παιδιού του παίρνοντας έτσι χαρά από την επιτυχία της επίτευξης των δεξιοτήτων που δυσκολεύουν το παιδί.
 •      Η συμβουλευτική  λειτουργήσει ως αρωγός  έτσι ώστε ο ρόλος του κάθε ατόμου στην οικογένεια να                  εδραιωθεί και να συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση όλων των δυσκολιών του παιδιού καθώς και να              ενισχύσει όλες τις επιτυχίες του.                   

 Θυμάμαι πάντα

Η εξέλιξη ενός παιδιού εξαρτάται από:
 
 •      βιολογικούς παράγοντες, 
 •      την πρώιμη & έγκαιρη παρέμβαση,
 •      τις κατάλληλες μεθόδους παρέμβασης,
 •      την κατάλληλη προετοιμασία της οικογένειας
Όλα αυτά στόχο έχουν την βελτίωση της καθημερινότητάς και της ζωής του κάθε παιδιού.
 
Αργυρώ Κιουλτζίδου
Ψυχολόγος , Ειδική Παιδαγωγός
Θεραπευτικής Ομάδας
My Child PhysioCenter

 

...

Επαφή

My Child PhysioCenter
Δημαρχείου 4
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726
213 04 30 266

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter