Διαταραχές Αδρής Κινητικότητας

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & 

 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΔΡΗΣ

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

 

Η Πρωταρχική αιτία αδυναμίας ελέγχου και συντονισμού των αδρών κινήσεων, είναι η μειωμένη μυϊκή δύναμη/ισχύς. Ένα παιδί που έχει υψηλό μυϊκό τόνο και ταυτόχρονα αδυναμία συντονισμού μπορεί να φαίνεται αρκετά παρορμητικό κι αδέξιο.

 

Ένα παιδί με χαμηλό μυϊκό τόνο (κάτι που συναντάμε όλο και συχνότερα) μπορεί να δυσκολεύεται να ελέγξει το μολύβι του κατά τη γραφή ή την αποτελεσματική χρήση ενός ψαλιδιού.

 

Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολία κινητικών δεξιοτήτων. 

 

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία και η εργογοθεραπεία συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση των κινητικων δεξιοτήτων του παιδιού. Η ολιστική αξιολόγηση τόσο του κινητικού όσο και του αισθητηριακού συστήματος (κιναισθητική ανάπτυξη), θα καθορίσει την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση για κάθε παιδί.

 

Πώς κινείται ένα παιδί; Πώς αντιδρά σε διάφορα ερεθίσματα;

 

Η Παιδιατρική φυσικοθεραπεία και η εργοθεραπεία συμβάλλουν:

 

  1.    Στην διατήρηση του φυσιολογικού εύρους των μυών.

  2.    Στην σταθεροποίηση των αρθρώσεων.

  3.    Στην μυϊκή ενδυναμωση και μυϊκή αντοχή.

  4.    Στην βελτίωση της ισορροπίας.

  5.     Στην βελτίωση του μυϊκού ελέγχου και του συντονισμού των κινήσεων.

  6.    Στην εκτέλεση επιδέξιων κινήσεων.

 

Είναι απαραίτητο για τους γονείς να έχουν ενεργό ρόλο στη θεραπεία του παιδιού τους, έχοντας την συνεχή καθοδήγηση κι εκπαίδευση από τον παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή και τον εργοθεραπευτή του παιδιού τους, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν τις κατάλληλες δραστηριότητες με τα παιδιά και στο σπίτι.

 

Η ανάπτυξη και η βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων βοηθά το παιδί να ανταπεξέλθει σε μεγάλο βαθμό στις σχολικές και κοινωνικές συνδιαλλαγές του, διαφοροποιώντας έτσι τον τρόπο που μαθαίνει και που αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του.

 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν δυσκολίες κινητικού συντονισμού, με σκοπό την άμεση έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης.

 

 

 

 

 

Επαφή

Κιουλτζίδου Παναγιώτα
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

6972741680

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter