Φυσικοθεραπεία σε παιδιά

Bobath

Η νευροεξελικτική αγωγή (NDT), είναι μία μέθοδος επανεκπαίδευσης της κίνησης που αναπτύχθηκε στο Λονδίνο πρίν από 60 χρόνια από τον Νευροφυσιολόγο Karel Bobath (1905 – 1991) και την γυμνάστρια Berta Bobath (1907 – 1991). Η νευροεξελικτική αγωγή (NDT – Bobath) μπορεί να οριστεί σαν προσέγγιση προβλήματος προς λύση, που αναφέρεται στην λεπτομερή αξιολόγηση και παρέμβαση στα αισθητοκινητικά ελλείμματα και τους λειτουργικούς περιορισμούς σε ασθενείς με εγκεφαλική βλάβη ή δυσλειτουργία. 

Εργοθεραπεία (Occupational Therapy)

 

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα για τα παιδιά και τους ενήλικες περιλαμβάνουν: ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, διδασκαλία δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, ανάπτυξη αντιληπτικών και κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981).
Λογοθεραπεία (Speech & Language Therapy)
 

Η Λογοθεραπεία είναι μια εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση κατά την οποία ο εξειδικευμένος θεραπευτής βοηθά στην αποκατάσταση των αρθρωτικών, γλωσσικών, επικοινωνιακών διαταραχών και διαταραχών που σχετίζονται με την σίτιση, μάσηση και κατάποση.  Η Λογοθεραπεία στοχεύει στον να βελτιώσει και να προάγει μια πιο αποτελεσματική και κατανοητή λεκτική επικοινωνία ενός παιδιού. Η λεκτικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του παιδιού, την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον,  και τη δημιουργία σχέσεων.

Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή είναι η ατομικά σχεδιασμένη παρέμβαση η οποία βασίζεται στις εξατομικευμένες γνωστικές και μαθησιακές ανάγκες ενός παιδιού. Στην ειδική αγωγή χρησιμοποιούνται εξατομικευμένα προγράμματα βασισμένα σε επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθόδους. Ενδεικτικά η ειδική αγωγή μπορεί να κριθεί απαραίτητη σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, με καθυστέρηση στην ανάπτυξη, με συναισθηματικές διαταραχές ή / και διαταραχέςς της συμπεριφοράς, με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές , με νοητική στέρηση.
...

Επαφή

My Child PhysioCenter
Δημαρχείου 4
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726
213 04 30 266

BOBATH

WILBARGER

TEACCH

PECS

SENSORI INTEGRATION

M.O.R.E.

MAKATON

A.B.A.

S.O.S FEEDING

SOCIAL STORIES

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter