Φυσικοθεραπεία σε πρόωρα βρέφη, νεογνά και παιδιά

Bobath

Η νευροεξελικτική αγωγή (NDT), είναι μία μέθοδος επανεκπαίδευσης της κίνησης που αναπτύχθηκε στο Λονδίνο πρίν από 60 χρόνια από τον Νευροφυσιολόγο Karel Bobath (1905 – 1991) και την γυμνάστρια Berta Bobath (1907 – 1991). Η νευροεξελικτική αγωγή (NDT – Bobath) μπορεί να οριστεί σαν προσέγγιση προβλήματος προς λύση, που αναφέρεται στην λεπτομερή αξιολόγηση και παρέμβαση στα αισθητοκινητικά ελλείμματα και τους λειτουργικούς περιορισμούς σε ασθενείς με εγκεφαλική βλάβη ή δυσλειτουργία. 

Λογοθεραπεία (Speech & Language Therapy)
 

Η Λογοθεραπεία είναι μια εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση κατά την οποία ο εξειδικευμένος θεραπευτής βοηθά στην αποκατάσταση των αρθρωτικών, γλωσσικών, επικοινωνιακών διαταραχών και διαταραχών που σχετίζονται με την σίτιση, μάσηση και κατάποση.  Η Λογοθεραπεία στοχεύει στον να βελτιώσει και να προάγει μια πιο αποτελεσματική και κατανοητή λεκτική επικοινωνία ενός παιδιού. Η λεκτικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του παιδιού, την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον,  και τη δημιουργία σχέσεων.

Επαφή

My Child PhysioCenter
Δημαρχείου 4
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

211 40 60 726

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter