Εγκεφαλική Παράλυση

Η Εγκεφαλική παράλυση είναι μία μόνιμη βλάβη στον εξελισσόμενο εγκέφαλο. Είναι ένα από τα συχνότερα συγγενή ή επίκτητα νευρολογικά προβλήματα.Ανάλογα με την έκταση της βλάβης, μπορεί να προκαλέσει μείζονα (εκτεταμένη) αναπηρία.

Ο όρος εγκεφαλική παράλυση χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ομάδα συνδρόμων με κύριο χαρακτηριστικό την κινητική αναπηρία. Τα συνοδά προβλήματα που προκύπτουν από την βλάβη αυτή εξελίσσονται και διαφοροποιούνται.

Η Εγκεφαλική παράλυση, συχνά συνοδεύεται κι από άλλες διαταραχές. Αυτές είναι η νοητική στέρηση, διαταραχές των αισθητηριακών λειτουργιών, της αντίληψης, της μάθησης της ομιλίας και οι επιληπτικές κρίσεις.

 

Η εγκεφαλική παράλυση δεν είναι καταληκτική πάθηση:

Με εξαίρεση τα μωρά υψηλού κινδύνου η εκγεφαλική παράλυση δεν απειλεί την ζωή. Στα περισσότερα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση η προσδοκία είναι ότι θα διανύσουν την ενήλικη ζωή. 

 

Η εγκεφαλική παράλυση δεν θεραπεύεται:

Η εγκεφαλική παράλυση είναι βλάβη στον εγκέφαλο που εως τώρα η ιατρική δεν μπορεί να θεραπεύσει. Η θεραπεία έγκειται στο να βοηθήσει στη βελτίωση των επιμέρους & συνοδών προβλημάτων που προκαλούνται από την εγκεφαλική παράλυση. 

 

Η εγκεφαλική παράλυση δεν είναι εξελικτική:

Η εγκεφαλική βλάβη είναι το αποτέλεσμα ενός εγκεφαλικού τραύματος η οποία όμως δεν επιδεινώνεται. Η εγκεφαλική παράλυση είναι μόνιμη , το τραύμα και η βλάβη στον εγκέφαλο είναι  μόνιμα. Ο εγκέφαλος δεν επουλώνεται όπως συμβαίνει σε άλλα μέρη του σώματος. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η εγκεφαλική παράλυση από μόνη της δεν θα άλλαξει ούτε προς το καλύτερο ούτε προς το χειρότερο κατα τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Από την άλλη πλευρά όμως τα δευτερογενή προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να βελτιώνονται ή και να επιδεινώνονται. 

 

Η εγκεφαλική παράλυση δεν είναι κολλητική:

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εγκεφαλική παράλυση εμφανίζεται εξαιτίας ενός τραύματος στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Η εγκεφαλική βλάβη δεν μεταδίδεται με την ανθρώπινη επαφή ωστόσο ένα άτομο μπορεί ηθελημένα ή αθέλητα να αυξήσει την πιθανότητα δημιουργίας εγκεφαλικής παράλυσης μέσω καταχρήσεων, ατυχημάτων, ιατρικού λάθους, παράλειψης ή την εξάπλωση μιας βακτηριακής ή λιμώδους μόλυνσης. 

 

Η εγκεφαλική παράλυση είναι αντιμετωπίσιμη αλλά όχι ιάσιμη:

Τα ελλείμματα που δημιουργούνται λόγω της εγκεφαλικής παράλυσης είναι διαχειρίσημα, με άλλα λόγια θεραπεία χειρουργική, φαρμακευτική αγωγή και νέες τεχνολογίες μπορεί να βοηθήσουν στην αύξηση της ανεξαρτητοποίησης, να μειώσουν τα προβλήματα και να βοηθήσουν στην αύξηση της κοινωνικοποίησης βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής. 

...

Επαφή

Κιουλτζίδου Παναγιώτα
Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα.

6972741680

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

My Child PhysioCenter